Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Op 1 oktober 2017 is de Wet Inburgering gewijzigd. Wie van buiten de EU langdurig in Nederland komt wonen, moet inburgeren. Een inburgeringsplichtige leert daarvoor de taal spreken en de Nederlandse samenleving kennen. De afspraken over inburgering zijn vastgelegd in de Wet Inburgering. De inburgeringsplichtige moet binnen een jaar een Participatieverklaringstraject (PVT) volgen en de Participatieverklaring tekenen.

Hoe gaat het participatieverklaringstraject (PVT) in z’n werk?

  • DUO stuurt de inburgeringsplichtige de noodzakelijke informatie.
  • De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD KRH) voert de administratie van het PVT voor de gemeente uit.
  • NVA centrum voor integratie en participatie, organiseert de workshops en het ondertekenen van de Participatieverklaring. De inburgeringsplichtige ontvangt van NVA de uitnodiging om deel te nemen aan het PVT.

Kosten  

Voor de meeste migranten is het traject kosteloos te volgen. Een specifieke groep inburgeringsplichtingen moet het traject zelf bekostigen. Zij ontvangen daarover bericht.

Meer informatie

DUO  of op www.inburgeren.nl.

Pagina opties