Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Dit item is verlopen op 21-10-2018.

Wij zijn diep getroffen door het overlijden van Jan Burger.
Met grote vakkundigheid en toewijding heeft Jan zich jarenlang als bestuurslid van de Regionale Dienst Werk en Inkomen ingezet. Voor het vele goede werk dat hij gedurende deze lange tijd in het belang van inwoners en onze organisatie heeft gedaan zullen wij hem met grote dankbaarheid gedenken.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familieleden en naasten.

Namens het bestuur van De Regionale Dienst Werk en Inkomen en alle medewerkers


Sander Jansen                             Ray Geerling
Voorzitter RDWI                           Directeur    

Pagina opties