Ontvangt u wel eens een gift?

Ontvangt u een uitkering van de RSD? Dan willen we vaak veel zaken van u weten. Zo vragen wij u bijvoorbeeld om alles wat van invloed kan zijn op het recht of de hoogte van uw uitkering zo gauw mogelijk te melden. Dit voorkomt dat u teveel uitkering ontvangt, en geld aan ons terug moet betalen.

Ontvangt u wel eens een gift? Dan is het belangrijk om dit aan ons door te geven! In sommige gevallen mag u de gift houden. In andere gevallen niet. Maar in alle gevallen moet u dit aan ons doorgeven!

Wat zijn giften?

Een aantal voorbeelden van giften zijn:

  • U ontvangt een storting of bijschrijving op uw bankrekening
  • U koopt of verkoopt goederen (via internet, bijvoorbeeld via Marktplaats)
  • U koopt of verkoopt een eigen huis, caravan, auto, boot, sieraden, goud, etc.
  • U ontvangt een erfenis, een schenking of een loterijprijs
  • U ontvangt contant geld of u ontvangt spullen

Regels

De RSD heeft regels over giften vastgesteld. In deze regels staat welke giften u mag houden en aan welke voorwaarden deze giften dan moeten voldoen. Een voorbeeld is een gift die u besteed aan voor u noodzakelijke en extra kosten, zoals de kosten van een speciale tandartsbehandeling die niet volledig door uw ziektekostenverzekeraar wordt vergoed. U moet dit natuurlijk ook kunnen aantonen. De volledige beleidsregel ‘Giften en schadevergoeding RDWI 2020’ kunt u hier teruglezen.

Nogmaals: het is belangrijk dat u alle giften aan ons doorgeeft! Alleen dan kunnen wij beoordelen of u de gift eventueel mag houden. Twijfelt u of u iets moet doorgeven? Overleg dan gerust met ons.

Contact

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00- 17.00 uur op telefoonnummer 030 – 692 95 00. U kunt ook mailen naar: info@rsdkrh.nl.

Pagina opties