Nieuwe wet om mensen met schulden beter te helpen

Sinds 1 januari 2021 is de 'Wet vereenvoudiging beslagvrije voet' ingevoerd. Deze nieuwe wet maakt de berekening van de beslagvrije voet makkelijker en betrouwbaarder. Maar wat is de beslagvrije voet eigenlijk? En wat houdt de nieuwe wet verder in?

Heeft u schulden? En heeft u te maken met beslaglegging op uw inkomen? Dan is de beslagvrije voet dat deel van uw inkomen, waar schuldeisers niet aan mogen komen. U houdt dus altijd een minimum bedrag om te besteden.

De nieuwe wet maakt de berekening van de beslagvrije voet makkelijker en betrouwbaarder. Het proces van beslaglegging wordt zo ingericht dat deurwaarders beter op de hoogte zijn van het beslag dat een andere deurwaarder misschien al heeft gelegd.

De invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is onderdeel van de brede schuldenaanpak van het kabinet. Het kabinet werkt hierin samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Vragen of advies nodig?

Heeft u behoefte aan informatie of advies? Dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Schulddienstverlening van de RSD. Zij zijn bereikbaar via: schuldhulp@rsdkrh.nl of via telefoonnummer 030 – 692 95 00.

Pagina opties