Inlichtingenplicht

Om te kunnen beoordelen of u recht heeft op financiële ondersteuning of een uitkering, moet de Regionale Sociale Dienst (RSD) veel van u weten. Wij vragen daarom van u om alles wat van invloed kan zijn op het recht of de hoogte van uw uitkering zo gauw mogelijk te melden. Dit wordt de inlichtingenplicht genoemd. Twijfelt u of u iets moet doorgeven? Overleg dit dan met ons.

Voorbeelden

Een aantal voorbeelden van wijzigingen die u aan ons door moet geven zijn:

 • U gaat met vakantie. Dit moet u minimaal 4 weken voor vertrek doorgeven aan de RSD;
 • U koopt of verkoopt goederen (via internet; bijvoorbeeld via Marktplaats);
 • U koopt of verkoopt een eigen huis, caravan, auto, boot, sieraden, goud, etc.
 • U gaat samenwonen;
 • U gaat apart wonen of iemand is veel bij u. Gaat u trouwen of scheiden? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan uw gemeente;
 • U verwacht een kind;
 • U ontvangt een erfenis, schenking of loterijprijs;
 • U gaat vrijwilligerswerk doen. Het is belangrijk dat u hiervoor, vóóraf, toestemming heeft gevraagd aan uw vaste contactpersoon.
 • U gaat een opleiding volgen of stopt met uw opleiding. Ook hier geldt; voor het volgen van een opleiding moet u eerst, vóóraf, toestemming vragen aan uw vaste contactpersoon.
 • Er is een wijziging in inkomsten uit arbeid, alimentatie of een andere uitkering;
 • Er is een wijziging in inkomsten van thuiswonende kinderen;
 • U laat iemand bij u inwonen;
 • Er zijn wijzigingen in toeslagen en/of heffingskortingen van de Belastingdienst;
 • Afkoop of toekenning van pensioen;
 • Uw bankrekeningnummer wijzigt;
 • Uw telefoonnummer wijzigt.

Het is belangrijk dat u wijzigingen zo gauw mogelijk aan ons doorgeeft. Dit kunt u doen via ons wijzigingsformulier.

Vragen of meer informatie?

Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u de RSD maandag t/m vrijdag tussen 08.00 -17.00 uur telefonisch bereiken via het nummer (030) 692 95 00 of via het directe nummer van uw contactpersoon. U kunt ook het contactformulier op onze website invullen.

Via de mail zijn wij te bereiken via het mailadres: info@rsdkrh.nl

Pagina opties