In memoriam: Hans Nijhof

Met grote bedroefdheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Hans Nijhof.

Met grote vakkundigheid, bevlogenheid en passie heeft Hans zich jarenlang als bestuurslid van de Regionale Dienst Werk en Inkomen ingezet om het verschil te maken voor mensen die dat nodig hebben.

Hans was een geliefd bestuurder en een bijzonder warm mens. Voor het vele goede werk dat hij in het belang van inwoners en onze organisatie heeft gedaan zullen wij hem met grote dankbaarheid blijven herinneren.

Wij wensen Karolien, zijn familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens het bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen en alle medewerkers.

Sander Jansen                                                        Ray Geerling
Voorzitter RDWI                                                      Directeur a.i.

Pagina opties