Bent u ondernemer? Hoe staat u ervoor op 1 oktober?

De financiële ondersteuning vanuit de Tozo 2 loopt af op 1 oktober. Steeds meer ondernemers zijn weer aan de slag. Maar het kan zijn dat ook na Tozo 2 niet alle ondernemers in staat zijn om hun bedrijf (volledig) uit te oefenen.

Hoe staat u ervoor op 1 oktober?

De vraag is nu hoe ondernemers verder moeten nu de coronamaatregelen afnemen, maar niet geheel verdwijnen. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de belangenorganisaties FNV Zelfstandigen, PZO, ONL, ZZP Nederland, VNO-NCW en MKB Nederland het initiatief genomen om ondernemers te vragen hoe zij er voor staan op 1 oktober 2020.

Wat heeft u, als ondernemer, nodig om (weer) in uw eigen inkomen te kunnen voorzien?

Om het antwoord op deze vraag te kunnen formuleren is uw hulp nodig. Middels een vragenlijst wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid achterhalen hoe het u, als ondernemer, is vergaan, hoe het nu met u gaat en wat u verwacht voor de toekomst. De belangrijkste vraag is: ‘Wat heeft u nodig om (weer) in uw eigen inkomen te kunnen voorzien?’.

Om een goed antwoord op deze vraag te kunnen geven, vraagt het ministerie ondernemers om onderstaande vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan geheel anoniem worden ingevuld. Het invullen kost ongeveer 5 minuten.

Naar de enquête

Pagina opties