Aangepaste dienstverlening voor zelfstandig ondernemers i.v.m. het Corona-virus

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar je als ZZP'er of MKB'er gebruik van kunt maken. Bij ons kunt u een aanvraag indienen met betrekking tot de maatregelen inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

Let op!

U kunt alleen een aanvraag voor deze regelingen bij de RSD indienen, wanneer u woonachtig bent in De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede of Zeist.

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning levensonderhoud voor ondernemers waaronder ZZP’ers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal € 1500 per maand (netto). Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Als u meer verdient dan de bijstandsnorm, of naast uw onderneming meer loon ontvangt uit een regulier dienstverband dan de bijstandsnorm, heeft u geen recht op een aanvulling. Voor een echtpaar of samenwonenden (met of zonder kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is 1.500 euro netto het maximumbedrag (1.050,- euro voor een alleenstaande vanaf 21 jaar) dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet. Voor personen jonger dan 21 jaar gelden lagere normbedragen.

De regeling staat open voor ondernemers vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. U kunt via de  link  https://www.krijgiktozo.nl/  een digitale beslisboom doorlopen om te bezien of u in aanmerking komt.

Om voor de regeling in aanmerking te komen dient u in ieder geval te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Als zelfstandige moet u voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat u in het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam moet zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt
  • U moet als zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020.

Aanvraag indienen inkomensondersteuning levensonderhoud

Indien u een aanvraag in wilt dienen, kunt u het aanvraagformulier hier downloaden. Het aanvraagformulier kunt u per mail indienen door deze te mailen naar corona@rsdkrh.nl met als onderwerp 'Aanvraag tijdelijke voorziening inkomensondersteuning i.v.m. het corona-virus'. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen dient u daarnaast in ieder geval de onderstaande informatie per mail aan te leveren:

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs
  • Een kopie/ screenshot van de voorzijde van het bankpasje van uw privérekening

Indien u de afgelopen dagen al een aanvraag heeft ingediend, hoeft u geen actie te ondernemen maar wordt er contact met u opgenomen.

Lening voor bedrijfskapitaal

Daarnaast is ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tot een bedrag van maximaal € 10.157,- , tegen een verlaagd rentepercentage. U kunt een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal om acute zakelijke liquiditeitsproblemen op te lossen. Het moet dan gaan om dringende uitgaven zonder uitstelmogelijkheid en u dient alle voorliggende voorziening te benutten (waaronder de mogelijkheden zoals genoemd in het noodpakket, bijvoorbeeld de Compensatieregeling, verruiming BMKB, uitstel van betalingen bij de Belastingdienst, uw bank etc.).

Aanvraag indienen lening voor bedrijfskapitaal

Indien u een aanvraag in wilt dienen, kunt u het aanvraagformulier hier downloaden. Het aanvraagformulier kunt u per mail indienen door deze te mailen naar corona@rsdkrh.nl met als onderwerp ‘Aanvraag tijdelijke voorziening bedrijfskapitaal i.v.m. het corona-virus’. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen dient u daarnaast in ieder geval de onderstaande informatie per mail aan te leveren:

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs
  • Een kopie/ screenshot van de voorzijde van het bankpasje van uw zakelijke rekening

Let op!

Indien u van beide regelingen gebruik wilt maken, verzoeken wij u voor beide aanvragen een aanvraagformulier en de toelichting in te vullen.

Contact

Heeft u vragen over de bovenstaande regelingen? Onze accountmanagers beantwoorden uw vragen graag. Dit kan telefonisch via het nummer 030 – 692 94 55 of per mail via het e-mailadres: corona@rsdkrh.nl. Wij zijn telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 -17.00 uur

Door bovenstaande maatregelen kan het zijn dat de wachttijden aan de telefoon langer zijn dan gebruikelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Overige maatregelen

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Raadpleeg de site van de Kamer van Koophandel voor een overzicht en uitleg van de bovenstaande mogelijkheden en bij wie u daarvoor moet zijn: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Of bekijk de site van de Rijksoverheid voor verdere informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het landelijke adviesteam voor ondernemers via 0800 - 2117.

Pagina opties