Aanvragen Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Heeft u door de coronamaatregelen minder inkomsten dan voorheen? En heeft u hierdoor moeite uw woonkosten te betalen? Dan kunt mogelijk een beroep doen op de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Het maakt hierbij niet uit of u in loondienst werkt, een ondernemer bent of een uitkering ontvangt.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De TONK tegemoetkoming is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). Het gaat hierbij om een vergoeding voor daadwerkelijke noodzakelijke woonkosten. Bij de RSD kunt u een aanvraag voor de TONK indienen wanneer u in Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede of Zeist woont. Aanvragen kan met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021 tot en met juni 2021.

Voor wie is de TONK?

U kunt de TONK tegemoetkoming aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw noodzakelijke woonkosten niet meer kunt betalen.
Heeft u recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een woonkostentoeslag of een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de TONK-regeling.

Voorwaarden TONK

U kunt in aanmerking komen voor een TONK tegemoetkoming als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • U bent ouder dan 18 jaar;
 • U heeft momenteel problemen om uw noodzakelijke woonkosten te betalen;
 • U heeft op dit moment veel minder inkomen dan gebruikelijk;
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen;
 • Dit inkomensverlies bedraagt meer dan 30% van het totale netto inkomen, van zowel u als uw eventuele partner, dat u ontving voordat de coronamaatregelen van kracht werden;
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen;
 • U heeft op dit moment minder dan € 62.680,- aan beschikbare geldmiddelen als u alleenstaande ouder of een gezin bent, en minder dan € 31.340,--als u alleenstaand bent. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren) jonger dan 18 jaar, én de waarde van beleggingen of bitcoins;
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent;
 • De kosten van uw huur of hypotheekrente en de rekeningen voor gas, water- en elektriciteitskosten van uw privéwoning bedragen samen 40% of meer van uw inkomen op dit moment;
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet;
 • Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.
Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK tegemoetkoming?

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Om de hoogte van de TONK tegemoetkoming te berekenen kijken we naar de hoogte van uw woonkosten en hoeveel geld u beschikbaar heeft.
De TONK tegemoetkoming is een gift. In sommige situaties kan de RSD de tegemoetkoming ook wijzigen, beëindigen of moet u deze terugbetalen, omdat uw inkomen dusdanig is gestegen, waardoor u geen recht (meer) heeft op deze tegemoetkoming.

Hoe lang duurt de TONK tegemoetkoming?

U kunt de TONK tegemoetkoming in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK tegemoetkoming aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Welke bewijsstukken zijn er nodig voor het aanvragen van de TONK?

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van zowel u als uw partner, dit kan zijn een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning (een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs);
 • Een kopie van de voor- en achterzijde van de bankpas van uw privérekening;
 • Een kopie van de meest recente afschrift(en) van de privé betaal- en spaarrekeningen waarop het saldo duidelijk zichtbaar moet zijn;
 • Kopie van bewijzen van uw schulden;
 • Kopie van de woonkosten: de kosten van huur of hypotheekrente en de kosten van gas, elektriciteit en water;

Aanzienlijk inkomensverlies

U moet kunnen aantonen dat uw inkomen flink minder is geworden. Dit noemen wij het kunnen aantonen van ‘aanzienlijk inkomensverlies’. Hoe berekenen wij dit? Stel: u heeft in februari 2021 een flinke daling van uw inkomen door de coronamaatregelen gehad. U kunt uw loonstrook over de maanden januari en februari 2021 met elkaar vergelijken en de bedragen in vullen bij de aanvraag. Er is sprake van een aanzienlijk inkomensverlies als er een terugval is van 30% of meer. U verklaart dat u de gegevens naar waarheid invult.

In het pdf document dat u hier kunt downloaden, kunt u lezen hoe u uw netto-inkomen berekent. U berekent uw netto-inkomen over de maand voorafgaand aan de inkomensterugval en uw netto-inkomen van de maand daarna.

Hoe aanvragen?

De TONK tegemoetkoming kunt u via onderstaande knop aanvragen. Houd u bij uw aanvraag uw DigiD inlogcode, inkomens- en vermogensgegevens bij de hand.

Aanvragen TONK regeling

Vul alle vragen helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. Heeft u alles volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag. 

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets in uw situatie? Wijzigt uw inkomen, gaat u verhuizen, verandert er iets in uw huishoudsamenstelling en heeft dit van invloed op uw inkomen? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Dit kan (binnenkort) via het wijzigingsformulier dat wij op deze plek beschikbaar zullen stellen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met 030 692 95 00 of mailen naar ondernemersteam@rsdkrh.nl.

Pagina opties