Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Vakantie melden

Minimaal vier weken voor vertrek geeft u aan de RSD door dat u op vakantie gaat. Dit doet u door het digitale wijzigingsformulier in te vullen. Hierop vult u in wanneer u met vakantie gaat en hoe lang u weg blijft. Wij tellen het weekend ook mee als vakantiedagen. 
Direct uw vakantie doorgeven

Vakantie in Nederland

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag u maximaal 4 weken per jaar met vakantie. Als u in Nederland blijft, mag u soms langer wegblijven. Dit overlegt u met uw contactpersoon.  Blijft u langer dan vier weken weg, zorg er dan voor dat u het volgende doet:

  • Geef vooraf door wanneer u weg bent en waar u verblijft
  • Zorg ervoor dat post van de RSD wordt doorgestuurd naar uw vakantieadres
  • Blijf actief zoeken naar een baan (dus solliciteren)
  • Kom direct naar huis als er werk voor u is

Een kort familiebezoek in Nederland, bijvoorbeeld voor twee dagen, is geen vakantie en telt niet mee.

Vakantie in het buitenland

Elk bezoek aan het buitenland ziet de RSD als een vakantie. Dus óók familiebezoek. Gaat u op vakantie, dan moet u altijd rekening houden met bijvoorbeeld de opleiding die u volgt of uw re-integratietraject.

Hoe lang u naar het buitenland mag hangt af van uw leeftijd en uitkering:

  • Bent u jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan mag u per jaar 4 weken op vakantie naar het buitenland
  • Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en heeft u een aanvullende inkomensvoorziening (AIO), dan mag u maximaal 13 weken per jaar in het buitenland blijven. Waarom melden wij dit? De AIO wordt toch door de SVB verstrekt? Alleen bij IOAW/Z kan 1 van de 2 ouder zijn dan de AOW leeftijd.

Belangrijk

Bewaar uw reisdocumenten tot een jaar na terugkomst. Bij een controle kunnen wij hier naar vragen.

Vakantiegeld

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, reserveren wij iedere maand vakantiegeld voor u. Wij sparen dat voor u op en betalen het in juni uit. Als uw bijstandsuitkering vóór juni stopt, krijgt u het tot dan toe opgespaarde bedrag zo spoedig mogelijk na de laatste uitkering uitbetaald.

Schulden en vakantiegeld

Wanneer u een schuld heeft bij de RSD, kan de RSD het opgebouwde vakantiegeld verrekenen met deze schuld Bijvoorbeeld wanneer u teveel bijstand heeft ontvangen. Als u een schuld heeft bij een andere organisatie kan deze organisatie beslag leggen op een deel van uw uitkering en/of uw vakantiegeld. U lost uw schulden dan af met het vakantiegeld. Dit doen wij altijd in overleg met u. Dit wordt medegedeeld bij de beslaglegging en is wettelijk, dus overleggen is niet aan de orde.

Geen vakantiegeld ontvangen?

Heeft u geen vakantiegeld ontvangen? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld wanneer wij geen inkomstenformulier of statusformulier van u hebben ontvangen. Als de uitbetaling van uw vakantiegeld anders gaat dan normaal, dan ontvangt u vooraf een brief. 

Vragen

Heeft u vragen over uw vakantiegeld? Neemt u dan contact op met de RSD. Dit kan telefonisch via het nummer 030 – 692 95 00 of via de mail: info@rsdkrh.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.

Meer informatie

Pagina opties