Aanvragen en melden

Uitkeringen

Kunt u niet (volledig) werken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering.

Naar de pagina

Wijzigingen doorgeven

Elke wijziging in uw leef- of financiële situatie kan van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. Het is belangrijk om daarbij stil te staan. Lees deze informatie daarom goed door.

Naar de pagina

Voorschot aanvragen

Als u bijstandsaanvraag heeft gedaan en er is hierover nog geen beslissing genomen, dan kunt u een voorschot aanvragen.

Naar de pagina

Hulp bij uw aanvraag of melding?

Heeft u moeite met het (digitaal) indienen van een aanvraag of het doen van een melding? De Formulierenbrigade helpt u graag. 

Naar de pagina

Formulieren

Op deze pagina vindt u nu nog alleen het declaratieformulier reiskosten. Binnenkort wordt deze pagina uitgebreid met meerdere formulieren.

Lees verder

Inkomensondersteunende regelingen

Moet u rondkomen van een minimum inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op extra vergoedingen. Dit noemen we inkomensondersteunende regelingen.

Naar de pagina

Vakantie en verblijf in het buitenland

Heeft u een bijstandsuitkering en gaat u op vakantie? Of verblijft u tijdelijk in het buitenland? Vergeet niet om dit vier weken van tevoren aan ons door te geven.

Naar de pagina

Collectieve aanvullende zorgverzekering

Als u een laag inkomen heeft, kunt u meedoen met de collectieve aanvullende zorgverzekering. De premie is extra laag en u bent goed verzekerd. U bent dan verzekerd bij DSW.

Naar de pagina

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. De medewerkers van de RSD staan voor u klaar.

Naar de pagina

Pagina opties